ปัญหา “นกเขาไม่ขัน”

ปัญหา “นกเขาไม่ขัน” “มะเขือเผา” “นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ” ซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากลัดกลุ่มของชายไทย ไม่สิของผู้ชายทั่วโลกเลยนะครับ ทำให้ชายหนุ่มและไม่หนุ่มทั้งหมดต้องหันมาพึ่งโดราเอมอน ไม่ใช่ล่ะ ตัวช่วยที่จะช่วยให้ความเป็นหนุ่มคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในสมัยก่อน จะมีตัวยาอยู่ชนิดชนึ่งที่ชื่อว่า ” ไวอากร้า ” ซึ่งจะรู้กันว่า คือ ยาปลุกเซ็กส์ ยากระตุ้นอารมณ์ ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัว มีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้น ปลุกน้องชายที่ไม่สู้ ให้สู้ศึกใต้สะดือ ซึ่งราคานั้นแพงมาก แต่ก็ยังมีผู้ที่หาซื้อมาทาน และทางองค์การอาหารและยาได้ประกาศแล้วว่าไวอากร้ามีอันตรายแต่ก็ไม่สามารถทำให้กระแสความนิยมหมดหายไปจนถึงปัจจุบัน เราจะมาดูกันดีกว่าว่าไวอากร้าคืออะไร และมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรปัญหา “นกเขาไม่ขัน” “มะเขือเผา” “นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ” ซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากลัดกลุ่มของชายไทย ไม่สิของผู้ชายทั่วโลกเลยนะครับ ทำให้ชายหนุ่มและไม่หนุ่มทั้งหมดต้องหันมาพึ่งโดราเอมอน ไม่ใช่ล่ะ ตัวช่วยที่จะช่วยให้ความเป็นหนุ่มคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในสมัยก่อน จะมีตัวยาอยู่ชนิดชนึ่งที่ชื่อว่า “ไวอากร้า” ซึ่งจะรู้กันว่า คือ ยาปลุกเซ็กส์ ยากระตุ้นอารมณ์ ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัว มีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้น ปลุกน้องชายที่ไม่สู้ ให้สู้ศึกใต้สะดือ ซึ่งราคานั้นแพงมาก แต่ก็ยังมีผู้ที่หาซื้อมาทาน และทางองค์การอาหารและยาได้ประกาศแล้วว่าไวอากร้ามีอันตรายแต่ก็ไม่สามารถทำให้กระแสความนิยมหมดหายไปจนถึงปัจจุบัน เราจะมาดูกันดีกว่าว่าไวอากร้าคืออะไร และมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไร ไวอากร้า เป็นชื่อการค้าของยาเม็ด ซิลดีนาฟิล (Sildenafil citrate) ผลิตโดยบริษัทยาไฟเซอร์ ซึ่งผลิตออกมาลักษณะเป็นยาเม็ดสีฟ้ารูปทรงเพชร ใช้รักษาอาการ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ช่วยให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย กลับสู่ปกติในผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60-70) ยานี้ออกฤทธิ์โดยการช่วยคงสภาพการขยายตัว ของหลอดเลือดในอวัยวะเพศชาย (เฉพาะในผู้ป่วยที่มีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ) ให้ขยายตัวอยู่นานเพียงพอสำหรับการร่วมเพศ ซึ่งในผู้ป่วยที่มีปัญหาเหล่านี้การขยายตัวของหลอดเลือดในอวัยวะเพศจะเกิด ขึ้นได้น้อย และเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพียงพอต่อการร่วมเพศ การขยายตัวของหลอดเลือดในอวัยวะเพศชายเป็นผลมาจากการกระตุ้นที่ผนังหลอด เลือดด้วยสารเคมีชนิดหนึ่งที่ร่างการสร้างขึ้นชื่อ ไซคลิกจีเอ็มพี (C-GMP) สารนี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นทางเพศ ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแดง แล้วจะถูกทำลายลง มิฉะนั้น จะทำให้เกิดปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศที่ไม่ยอมคลายตัว ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมาก สารที่ทำหน้าที่ทำลายมีคุณสมบัติเป็นเอนไซม์ มีชื่อว่า ฟอสโฟ ไดเอสเตอเรส-5 ซึ่งยา Viagra® จะออกฤทธิ์โดยการขัดขวางการทำงานของเอนไซม์นี้ ดังนั้น ไซคลิก-จีเอ็มพี จะถูกทำลายน้อยลง ส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัวอยู่ได้ต่อไป สำหรับคนที่ไม่มีปัญหาดังกล่าว สารทั้งสองจะทำงานเป็นไปอย่างสมดุล ทำให้การแข็งตัวเกิดขึ้นนานเพียงพอสำหรับการร่วมเพศ แต่ในผู้ที่มีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ความสมดุลนี้จะเสียไป ทำให้ยาไวอากร้าแก้ปัญหาดังกล่าวว่ายานี้จะออกฤทธิ์ต่อเมื่อมีการหลั่งสาร ไซคลิก-จีเอ็มพี หมายถึงว่า ต้องมีการกระตุ้นทางเพศเกิดขึ้นก่อน และต้องมีความต้องการทางเพศเกิดขึ้นด้วย และยาจะเข้ามาช่วยคงสภาพให้การแข็งตัวเพียงพอปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้น ยานี้จะไม่ช่วยปลุกอารมณ์ทางเพศ ไม่ช่วยทำให้พลังทางเพศเพิ่มสูงขึ้น และไม่ช่วยให้ร่วมเพศได้นานขึ้น
ผลเสียที่ใช้ยาไวอากร้าตาบาอดสี ทำให้ไม่สามารถแยกสีเขียวและสีฟ้าได้อาจทำให้ตาบอดได้สะสมสารพิษที่ตับปวดศีรษะความดันโลหิตต่ำหัวใจวายเส้นโลหิตในสมองแตกเสียชีวิตเกิดอาการดื้อยาและไม่มีอารมณ์ทางเพศ